ข่าวสาร

 
กระทรวงอุตสาหกรรมลงมอบใบอนุญาต มอก. หลังปั้นชุมชนสวนยางสตูลได้รับ การรับรอง สร้างรายได้ให้เกษตรกร ไม่ถึงเดือน 7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใน สอจ.สตูล เข้าร่วมการมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.หาดใหญ่) สนองตอบนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางระยะยาว โชว์ผลงานหลังปลุกปั้นชุมนุมชาวสวนยาง ขอ มอก. ประสบผลสำเร็จลงพื้นที่มอบใบอนุญาต มอก.2273-2551 แก่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด รายแรกที่ได้รับการรับรอง สร้างรายได้หลังได้รับอนุญาตแล้ว ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบใบอนุญาตฯ

<< Back