ข่าวสาร

 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกาดรอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

<< Back