Product

Product Category

<< Previous Product

 

เครื่องคัด-เรียงขวดระบบอัตโนมัติ

ลักษณะทั่วไป

เครื่องคัดขวดเรียงขวดเข้าสายพานนี้เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ ให้ทำงานร่วมกับสายพานลำเลียงขวดอย่างมีประสิทธิภาพ  เครื่องชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับขวดแก้ว ใช้ได้ดีกับขวด PET, PE, PP, PVC ที่มีรูปทรงดีแข็งแรงเท่านั้น รูปทรงของขวดบางชนิดก็ยังเป็นข้อกำหนดที่สำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมในการทำงานของเครื่องเครื่องคัดขวดเรียงขวดชนิดประกอบด้วยสามส่วนสำคัญ คือ
เครื่องลำเรียงขวด เพื่อป้อนลงในถังคัดขวดจัดระเบียบขวด เพื่อที่จะส่งขวดออกไปยังชุดสายพาน ส่วนสายพานจัดระยะห่างของขวดขณะที่ขวดอยู่ในแนวนอน สายพาน+ชุด MECHANIC พลิกขวดเอาปากขึ้น ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน