ข่าวสาร

สถาบันพลาสติกชูแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติก หนุนไทยแลนด์ 4.0 เร่งสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการผ่านการวิจัยพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน
สถาบันพลาสติก เปิดยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ชู 3 แผนงานทรานฟอร์เมชั่นผู้ประกอบการพลาสติกไทย เน้นปรับโครงสร้างเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วยหนุนพลาสติกชีวภาพแจ้งเกิด สอดรับนโยบายภาครัฐลุยปูทางอุตสาหกรรม New S-Curve มั่นใจภายใน 5 ปี ดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงอุตสาหกรรมลงมอบใบอนุญาต มอก. หลังปั้นชุมชนสวนยางสตูลได้รับ การรับรอง สร้างรายได้ให้เกษตรกร ไม่ถึงเดือน 7 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใน สอจ.สตูล เข้าร่วมการมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.หาดใหญ่) สนองตอบนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางระยะยาว โชว์ผลงานหลังปลุกปั้นชุมนุมชาวสวนยาง ขอ มอก. ประสบผลสำเร็จลงพื้นที่มอบใบอนุญาต มอก.2273-2551 แก่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด รายแรก

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกาดรอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

หน้า :[1]