ข่าวสาร

 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<< Back