สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

<< กลับหน้าสินค้า

 

อุโมงค์ลดอุณหภูมิ

ลักษณะโดยทั่วไป

อุโมงค์ลดอุณหภูมิชุดนี้ถูกออกแบบสร้างขึ้นเป็นพิเศษ มีขนาดความกว้างภายในอุโมงค์ 1.20 เมตร ยาว 4.0 เมตร และประกอบด้วยหัวฉีดน้ำ พ่นน้ำไม่ต่ำกว่า 200 หัว ถังพักน้ำอยู่ภายในตัวอุโมงค์ รวมทั้งมีปั้มน้ำซึ่งมีกำลังขนาด 2 แรงม้า จำนวน 3 ตัว มีสายพานทางเข้า 2 เลนท์ เพื่อส่งขวดที่บรรจุเสร็จแล้วให้ไปสุดที่หน้าอุโมงค์ และวนกลับเพื่อให้ขวดกระจายเต็มพื้นที่ภายในอุโมงค์ สายพานภายในอุโมงค์เป็นแบบพลาสติกแพชนิดพิเศษที่สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส ด้านบนมีฝาครอบสแตนเลสครอบปิด – เปิดได้ และเจาะรูตรงกลางของฝาครอบเพื่อระบายความร้อนภายในออกทางปล่อง

เมื่อขวดที่ได้รับบรรจุ / ปิดฝาสนิทดีแล้วก็จะถูกสายพานลำเลียงเข้าไปภายในอุโมงค์ลดอุณหภูมินี้ ปั้มน้ำจะดูดน้ำที่ได้ผ่านการทำความเย็นมาแล้ว ฉีดพ่นไปกระทบกับขวดเพื่อระบายดึงเอาความร้อนของโปรดักส์ที่ได้รับการบรรจุมาที่อุณหภูมิ 79 องศาเซลเซียสให้ลดลงเหลือ 40 องศาเซลเซียสตามที่ต้องการ ส่วนน้ำที่ฉีดพ่นแล้วจะมีความร้อนแฝงอยู่จะไหลลงสู่ถังพัก เมื่อน้ำในถังพักได้ระดับปั้มน้ำจะถูกสั่งโดยอัตโนมัติให้ทำงานส่งกลับไปที่ชุดทำความเย็น (COOLING TOWER) เพื่อทำน้ำให้เย็นลงแล้วนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดการทำงาน หากน้ำสกปรกมากเมื่อถึงกำหนด ก็ทำการถ่ายน้ำทิ้งไป และเปิดน้ำใหม่เข้ามาแทนสลับกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไป.