สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

อุโมงค์หดฟิล์มด้วยลมร้อน

ลักษณะทั่วไป เป็นอุโมงค์หดฟิล์มด้วยความร้อน ( HEAT SHRINK TUNNEL) ใช้สำหรับทำให้ฟิล์มฉลากตัวขวดหรือ...
Page : [1]