สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

โต๊ะหมุนป้อนขวดเก็บขวด

ลักษณะทั่วไป เป็นโต๊ะจานกลมที่หมุนสำหรับลำเลียงขวดเข้าไปยังสายพานหรือลำเลียงขวดออกจากสายพานทีละน้อย...

อุโมงค์เป่าลมร้อนกำหนดตำแหน่งฉลาก

ลักษณะทั่วไป เป็นอุโมงค์เป่าลมร้อน (Hot Wind Blower) ใช้สำหรับทำการเป่าลมร้อนในการกำหนดฉลากฟิล์มที่...
Page : [1]