สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

<< กลับหน้าสินค้า

 

อุโมงค์เป่าลมร้อนกำหนดตำแหน่งฉลาก

ลักษณะทั่วไป

เป็นอุโมงค์เป่าลมร้อน (Hot Wind Blower) ใช้สำหรับทำการเป่าลมร้อนในการกำหนดฉลากฟิล์มที่ถูกกำหนดวางตรงตำแหน่งไว้แล้วที่บนขวดเพื่อฉลากฟิล์มนั้นหดรัดรอบขวดเป็นการแสดงว่า ฉลากฟิล์มของทุกๆขวดก็จะ
เสมอเท่าๆ กันทุกๆ ขวดเมื่อถึงมือลูกค้า ก่อนที่จะเดินผ่านเข้าอุโมงค์หดฟิล์มฉลากที่หดรัดรอบขวดให้แนบแน่นตามรูปทรงนั้นๆ ฉะนั้นเพื่อความสวยงามฉลากฟิล์มนั้นต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด