สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

<< กลับหน้าสินค้า

 

โต๊ะหมุนป้อนขวดเก็บขวด

ลักษณะทั่วไป

เป็นโต๊ะจานกลมที่หมุนสำหรับลำเลียงขวดเข้าไปยังสายพานหรือลำเลียงขวดออกจากสายพานทีละน้อยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำหน้าที่เป็นเสมือนที่สะสมขวด (ACCUMULATOR) และลำเลียงขวดเข้า - ออก โดยทำงานร่วมกับมอเตอร์ขับสายพาน โดยอาศัยแกนเพลาขับสายพานใส่ลูกรอกยางขับใต้โต๊ะเพื่อให้แผ่นบนโต๊ะหมุนตาม ซึ่งเป็นการทำงานแบบประหยัดทั้งไฟฟ้าและชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างดีในความเร็วที่เสมอเท่ากันไม่มากนัก