สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

<< กลับหน้าสินค้า

 

เครื่องปิดฝาขันเกลียว 1 หัว

ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องปิดฝาขวดชนิดฝาพลาสติกหมุนเกลียว 1 หัว มีหน้าที่ปิดฝาขวดให้แน่น ระบบการทำงานของเครื่องเป็นแบบ SEMI-AUTOMATIC โดยที่เมื่อวางขวดเข้าหาตำแหน่งหัวปิดฝาจะกระทบกับ LIMITED SWITCH ก็จะสั่งงานให้หัวขันฝาเคลื่อนลงมาที่ฝาขวดที่ต้องการจะให้ขัน เมื่อหมุนจนแน่นแล้วหัวหมุนฝาจะยกขึ้นเอง ความแน่นในการปิดสามารถปรับได้ด้วยการตั้งตัวปรับการทำงานของเครื่องควบคุมด้วย ELECTRO PNEUMATIC นอกจากนี้ยังสามารถปรับความสูงต่ำของหัวหมุนเกลียวได้ตามขนาดความสูงของขวดได้