สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

<< กลับหน้าสินค้า

 

เครื่องลำเลียงฝา

ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสำหรับลำเลียงฝาขวดขึ้นไปส่งให้กับเครื่องคัดฝาเครื่องลำเลียงฝานี้ต้องใช้กับเครื่องคัดฝา การปล่อยฝาให้กับเครื่องคัดฝาจำเป็นต้องปล่อยทีละน้อยและปล่อยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ถ้าฝาในถังคัดฝามีระดับต่ำกว่าเซนเซอร์ที่ได้ติดตั้งไว้ เครื่องลำเลียงฝาจะเริ่มทำงานเมื่อได้รับฝาในถังคัดฝาตามระดับที่กำหนดไว้แล้วเครื่องจะหยุดเองการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนควบคุม