สินค้า

หมวดหมู่สินค้า

<< กลับหน้าสินค้า

 

เครื่องบรรจุแถวตรง

ลักษณะทั่วไป

เครื่องบรรจุน้ำดื่ม เป็นเครื่องทำงานระบบ FULL FILL / FINISH INLINE MONOBLOC โดยประกอบด้วยเครื่องบรรจุ / เครื่องคัดฝา + หัวจ่ายฝา / เครื่องปิดฝาอยู่บนแท่นโต๊ะเดียวกัน ทำงานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีในทุกย่านความเร็ว ข้อดีของเครื่องโมโนบล็อก คือใช้เนื้อที่น้อยและสามารถควบคุมความสะอาดดีกว่าแถวตรงแบบธรรมดา เมื่อบรรจุเต็มปริมาณที่กำหนดแล้วจะวิ่งจากเครื่องบรรจุผ่านชุดจ่ายฝาและ เข้าเครื่องปิดฝาอัตโนมัติใช้ระยะทางวิ่งที่ใกล้กว่ามากและทำงานอย่าง ต่อเนื่อง ระบบการบรรจุเป็นระบบ PRESSURE FILL การทำงานของเครื่อง
เป็นระบบแถวตรง โดยขวดวิ่งมาตามสายพานเข้าสู่ตำแหน่งที่จะบรรจุเอง
โดยอัตโนมัติ ชุดฐานของเครื่องถูกออกแบบไว้เป็นพิเศษชนิดกันน้ำ คือน้ำไม่อาจจะไหลซึมเข้าไปใต้ห้องเครื่องได้ การดูแลเครื่องและการทำความสะอาดหัวบรรจุกระทำได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน ถอดและประกอบง่าย 
ใช้เวลาไม่มาก การเปลี่ยนขนาดขวดกระทำได้โดยง่ายเช่นการใช้แรงงานคน เพียงคนเดียวเท่านั้น ควบคุมการทำงานด้วย PLC โดยเชื่อมต่อกันในระดับ ความเร็วรอบเท่ากันทุกย่านความเร็ว ดังนั้นการปรับ ความเร็วรอบของเครื่องสามารถปรับได้โดยง่าย